Geodetická činnost

Vyhotovujeme všechny druhy geometrických plánů.

Geometrické plány:

 • pro vyznačení budovy (rodinný dům, garáž, hala, dílna, ostatní stavby)
 • pro vyznačení změny obvodu budovy (přístavba, demolice)
 • pro rozdělení pozemku (prodej pozemku, směna pozemku, parcelace, změna kultury nebo využití)
 • pro vymezení rozsahu věcného břemene (právo chůze, jízdy, vedení inženýrských sítí, údržby a daší)
 • pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemku
 • pomůžeme Vám s přípravou podkladů a sepsáním smluv pro návrh na vklad do katastru nemovitostí

Vytyčování hranic pozemků:

 • při prodeji nebo koupi pozemku
 • pro umístění plotu
 • před zahájením stavby
 • při sporech s vlastníkem sousedního pozemku
 • vytyčení užívacích hranic zemědělských pozemků dle LPIS
 

Práce pro pozemkové úprav

 • kompletní práce pro komplexní a jednoduché pozemkové úpravy